Hur farliga är batterier för vår miljö och hälsa?

Batterier är ett måste i vårt moderna samhälle med det är även är ett av de mest giftiga och farligaste föremålen i våra hem. De innehåller skadliga kemikalier som bly och kvicksilver som kan sippra ut i marken runt omkring oss när batterisyra läcker ut vid bortskaffande eller återvinning . Det är därför det är så viktigt att se till att du känner till följande

Det finns en vanlig missuppfattning om att återvinning av batterier inte är möjligt och leder till miljöskador. Sanningen är att återvinning av batterier kan göras på ett miljösäkert sätt och processen har studerats väl.

Vad gör batterier så miljöfarliga?

Det finns två huvudskäl till varför det är viktigt att återvinna batterier. För det första kan batterier som slängs i soporna läcka kemikalier till vår jord och vårt vatten. För det andra kräver tillverkningen av nya batterier en hel del resurser, bland annat kol, olja, koppar och andra icke förnybara produkter som bidrar till föroreningar .

Vad händer efter att batterierna har kastats?

Batterier som slängs kan orsaka allvarlig förorening av miljön. Giftiga kemikalier som bly, kvicksilver och kadmium hamnar i vår jord och vårt vatten när batterier inte tas om hand på rätt sätt. När batterisyra sipprar ut ur ett batteri orsakar den skador precis som alla andra batterivätskor: korrosion på bilar eller apparater som leder till dyra reparationer.

När är återvinning av batterier miljövänligt?

Svaret på den frågan beror på vilket batteri du försöker återvinna och vem som gör återvinningen åt dig. Batterier som innehåller tungmetaller som bly, nickel eller kvicksilver bör inte läggas i ditt vanliga sopor utan återvinnas genom ett särskilt program på utsedda insamlingscentraler. Dessa typer av återvinning av batterier är miljösäkra eftersom återvinningsföretag måste följa strikta riktlinjer för att skydda miljön.

Var kan jag återvinna mina batterier?

Det är bäst att bara lägga batterier som innehåller tungmetaller i batteriåtervinningsbehållaren på utsedda insamlingscentraler, men du kan också ta med dig lättare batterityper, t.ex. alkaliska batterier eller zink-kolbatterier, när du handlar för att en återvinningsbehållare för batterier nära dig. Det viktiga är att batteriåtervinningen görs av en seriös återvinnare som följer strikta miljöriktlinjer för att skydda miljön.

Kan batterier orsaka brand

Förnuftig batterisäkerhet innebär att hålla batteridrivna apparater borta från värmekällor och att inte kasta batterier i en eldsvåda. Om du stöter på ett batteri som har skadats av intensiv värme är det bäst att hålla batteriet utom räckhåll eller kontakt med människor och husdjur tills det kan kasseras på ett säkert sätt.

Vilka typer av batterier är mest farliga?

Alla batterityper ska hanteras med försiktighet, men de farligaste är litiumjonbatterier som kan orsaka bränder och explosioner. Återvinning av litiumjonbatterier är mycket viktigt eftersom dessa batterier innehåller giftiga kemikalier som måste kasseras separat för att de inte ska kunna skadas.

Hur påverkar bortskaffandet av batterier vår miljö?

Tillverkningsprocessen förnya batterier kräver mycket resurser, inklusive kol, olja och andra icke förnybara produkter som bidrar till föroreningar. Även om återvinning av batterier minimerar behovet av ny batteriproduktion är det viktigt att återvinna batterityper som innehåller tungmetaller som bly eller kvicksilver.

Är bortskaffande av batterier en miljörisk?

Batterier som innehåller tungmetaller som bly eller kvicksilver bör inte slängas i det vanliga soporna utan återvinnas via ett särskilt program för återvinning av batterier.

Var i världen tillverkas batterier?

Batteriindustrin är en viktig del av ekonomin i södra Asien, till exempel i Kina och Thailand. Större delen av världens batteriproduktion börjar i Asien där miljökraven är lägre än i Nordamerika och Europa. Detta innebär att de flesta batterier som produceras för export slutar med att innehålla skadliga kemikalier som bly eller kvicksilver eftersom de tillverkats med liten hänsyn till

Hur ska man transportera batterierpå ett säkert sätt?

Transport av batterier regleras av lagar och förordningar runt om i världen för att garantera batterisäkerheten. När du transporterar ett batteri är det viktigt att du följer alla anvisningar noggrant eftersom batteritransport kan leda till bränder eller explosioner om det hanteras felaktigt.

Sammanfattningsvis

Batterier är inte bara en risk när de tillverkas, utan också när de används transporteras och bortskaffas. Återvinning av batterier kan dock vara en säker process så länge vissa försiktighetsåtgärder vidtas för att skydda miljön från skadliga kemikalier i batterityper som innehåller tungmetaller som bly eller kvicksilver.

iPhone – Dålig batteritid

Dålig batteritid på min iPhone
Dålig batteritid på iPhone

Det finns många saker kan orsaka att batteriet töms onödigt snabbt.
Skärmens ljusstyrka och om du kopplar upp dig mot WiFi eller mot mobilit internet kan göra att batteriet förbrukas snabbare än normalt. Det kan även vara att ditt batteris laddningsförmåga har försämrats över tiden. Detta gör det ännu viktigare att optimera inställningarna för att få ut så lång batteritid som möjligt.

Det första man bör göra är att kontrollera vilka appar som förbrukar mest batteri.

Öppna inställningar på din iPhone.

Välj alternativet ”Batteri”
Klicka på ”Batterihälsa” Om batteri kapaciteten är under 90% Kan det vara läge att byta batteriet på din iPhone
För att se vilka appar som förbrukar mest batteri, gå tillbakas till batteriinställningarna
Här listas de appar som förbrukar mest batteritid. Finns det appar som du använder sällan men förbrukar mycket batteri kan du fundera på om du ska av installera dem.
Tryck på senaste 10 dagarna för att få ett längre perspektiv på din batteri förbrukning

Det finns även appar som hjälper dig att få kolla på din batteri förbrukning
Några av de vanligaste är
Battery Manager
Battery Doctor
Battery Life Pro
System Status Lite
Skulle ditt batteri ändå ta slut för fort finns det nog tyvärr igen annan lösning än att byta batteriet på din iPhone.

SENASTE INLÄGGEN

KATEGORIER

Byta batteri Iphone

Varför behöver jag byta batteriet på min iPhone?

Alla smartphone batterier är av typen litiumjonbatterier. Litiiumjon batterier har den bästa batteritekniken på markanden men den har sina nackdelar. Vid var laddningscykel försämras prestandan på batteriet. Redan efter 500 laddningar har batteriets kapicitet gått ner till 80% av den urspungliga kapicteten.
Man kan se iphone batteriet som en förbrukningsvara som troligen måste bytas en eller två gånger under telefonens livslängd.

Hur går jag tillväga?

Lämna in din iPhone till en auktoriserad Apple verkstad.
De auktoriserade Apple verkstäderna är de enda som har tillgång till genuina nya iPhone delar. Här kan du vara säker på att att få ett nytt batteri av högkvalitet monterat av professionella tekniker.

+Original batteri, kvalitetssäkert
-Jämförelsevis högkostnad.

Lämna in din iPhone till en tredjeparts reparatör
Det finns många skickliga mobilreparatörer runt omkring i landet. Dock finns det tyvärr en del som inte har den kvaliteten på iPhone batterier som önskas. I fall detta alternativet är lockande bör en kontroll av repratörens recenstioner och rykte göras först. Du kommer säkerligen inte få ett original batteri utan någon tredjerparts/OEM batteri monterat i din iPhone. Detta behöver nödvändigtvis inte leda till sämre prestanda men tyvärr finns det iPhone batterier av sämre kvalitet på marknaden.

+Billigare än Apple auktoriserade verkstäder. Högre tillgänglighet samt kortare leveranstider
-Kan leda till kvalitetsproblem.

Byt batteriet själv.

Byta batteri iPhone

Den som är tekniskt händig kan beställa ett batteri tills sin iPhone och utföra bytet själv. Detta är dock inte enkelt om man inte har erfarenhet att skruva med iPhones. Har man en äldre iPhone kan man kanske ta chansen annars finns risken att man kan få problem. De batterier som finns att köpa är, som med tredjeparts reparationerna, inte original batteri. Det är därför viktigt att du väljer en leverantör med gott rykte och kontrollerar att iPhone batteriet är CE-märkt. För den miljömedvetna kan det även vara bra att kontrollera att leverantören är medlem i El-kretsen eller någon liknande organisation.

+Billigaste alternativet att få ett nytt batteri till sin iPhone.
-Krångligt att byta. Möjliga kvalitetsproblem.

© 2021 Batteributiken

Tema av Anders NorenUpp ↑